Tướng số của những người có chỉ tay chữ M, chỉ có công thành danh toại và hơn nữa.