Nhìn bàn tay biết ngay người số khổ, công danh lận đận