Đi chùa cầu bình an cần lưu ý những vấn đề gì để không rước họa vào người?