Xem cuộc sống, công việc có phát triển hay không qua đường chỉ sự nghiệp