chu-dai-bi-va-ly-giai-y-nghia-sau-xa-an-sau-trong-tung-cau
Tàng kinh các

Chú Đại Bi và lý giải ý nghĩa sâu xa ẩn sâu trong từng câu chú