Tuyệt đối không được đặt những vật này lên bàn thờ lâu sẽ khiến gia đình càng lụi bại