Phong Thủy Nhà Ở

Các bạn nữ đã đặt bàn trang điểm đúng phong thủy chưa?