Những nốt ruồi hung hại cần tẩy sớm để tránh xui xẻo