Tin được không? Chỉ nhìn ngón chân cũng biết giàu - nghèo, sang - hèn