Những dấu hiệu cực kỳ xui xẻo, báo hiệu mạt vận trên lòng bàn tay