Loạt hiện tượng có phần kinh dị nhưng là điềm báo vô cùng may mắn