4 điềm báo cho thấy bạn sắp bị “tài lộc rơi trúng đầu”