Tử vi 12 con giáp: Tử vi tháng 11/2019 tuổi Sửu hanh thông, Tuổi Tỵ vận trình giảm sút