Bắt được “heo vàng” nhờ sinh con năm 2019 - Có tốt hay không?