Sim số đẹp
Sim số 03852328,08 theo gia chủ Nữ sinh ngày 20/10/1956