Cuộc đời và sự nghiệp của tôi tưởng chừng như chấm dứt, nhưng nhờ có "Nó" mà bừng sáng và phát triển vượt bậc